Thông tin tự án

Dự án này do Vingroup làm chủ đầu tư. công suất lắp đặt cho 2 block là 28MVA, bao gồm 14 máy biến áp khô, 02 trạm cắt hợp bộ đi 14 xuất tuyến tương ứng.