Thông tin tự án

Mặc dù công tác thi công lắp ráp còn nhiều tồn tại khiến việc thí nghiệm phải tiến hành từng phần, thêm vào đó là điều kiện thời gian không còn nhiều. Các anh em kỹ thuật tăng cường làm ngày đêm để kịp hoàn thành đóng điện sớm. Phục vụ chiến dịch 60 ngày đêm do CĐT phát động.

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Dự án Thi công lắp đặt 5 trạm biến áp 22/0,4KV Công Viên Châu Á
Vị trí Thành Phố Đà Nẵng
Năm thực hiện 2014- 2015