Thông tin tự án

 

Thiết kế thi công trọn gói

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Dự án Nhà Phố
Vị trí  31 Lổ Giáng, Hòa Xuân, TP Đà Nẵng
Năm thực hiện 2016-2016 ( đang thực hiện)